W 1765 r. właściciel Margonina generał Franciszek Skórzewski dla upamiętnienia 10 rocznicy swego ślubu z Marianną Ciecierską, wspólnie z bratem i przy pomocy swoich żołnierzy posadził na planie krzyża dwie wspaniałe aleje lipowe, liczące ponad 600 drzew. Do naszych czasów zachowało się jeszcze prawie 400 drzew. Pierwsza dwurzędowa aleja biegnie od ul. 22 Stycznia poprzez ul. Kościuszki do Margońskiej Wsi, a dalej w stronę Lipin ciągnie się już aleja czterorzędowa. Druga, podobna aleja, krzyżuje się z pierwszą i biegnie z kierunku Szamocina do Kowalewa. Obie przetrwały do dzisiaj i są prawnie chronionym pomnikiem przyrody. Aleja znajduje się pod stałą opieką Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody. Jest prawdopodobnie jedyną tak zachowaną aleją lipową w Europie.

Skip to content