Siłownia

W związku z koniecznością przeciwdziałania zagrożeniom związanym z COVID-19, o których mowa w § 10 ust 1 pkt 2) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 2316 ze zm.), informujemy że siłownia nie może zostać otwarta. W przypadku zniesienia zakazu oraz zachowania wszelkiego reżimu sanitarnego siłownia nadal nie będzie mogła zostać otwarta ze względu na brak możliwości spełnienia norm dotyczących przebywania 1 osoby na powierzchni.

Zarządca obiektu

Skip to content