Nie ma aktualności w tej kategorii

Kompleks sportowy Orlik położony jest na terenie Zespołu Szkół w Margoninie, przy ul. Polnej 6. Składa się z dwóch boisk:

  • boiska do piłki nożnej o wymiarach 62x30m, pow. 1860m2 z trawy syntetycznej,

  • boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 50x30m, pow. 1500m2 z poliuretanu wraz z zapleczem socjalno-szatniowym wyposażonym w pokój trenera, magazyn, 4 łazienki (w tym 1 przystosowana dla osób niepełnosprawnych) oraz 2 szatnie.

Na boisku wielofunkcyjnym można grać w piłkę ręczną, piłkę nożną halową, tenisa, siatkówkę, koszykówkę. Boisko wielofunkcyjne zostało wyposażone w:

  • boisko do koszykówki – cztery komplety koszy do koszykówki wraz z tulejami,
  • boisko do siatkówki – dwa komplety siatek wraz ze słupkami i tulejami do piłki siatkowej,
  • boisko do tenisa – jeden komplet siatki wraz ze słupkami i tulejami do tenisa,
  • boisko do piłki ręcznej o wymiarach 3,0×2,0m wraz z tulejami.

Regulamin korzystania z obiektu sportowego „ORLIK 2012” w Margoninie

1. Regulamin określa zasady korzystania z kompleksu sportowego.

2. Administratorem kompleksu sportowego „ORLIK”jest Urząd Miasta i Gminy w Margoninie.

3. Kompleks sportowy obejmuje boisko do piłki nożnej, boisko wielofunkcyjne oraz zaplecze sanitarno-szatniowe.

4. Korzystający z obiektu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz stosowania się do uwag instruktora sportu.

5. Korzystanie z boisk jest bezpłatne.

6. Boiska są czynne codziennie w godz. 8:00-22:00.

6. Dopuszcza się możliwość rezerwacji korzystania z boiska u instruktora sportu.

7. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju i obuwia sportowego.

8. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boisk zgodnie z ich przeznaczeniem zabrania się:
a. używania butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach oraz kolców,
b. wprowadzania i użytkowania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boisk, na przykład rower, motorower, deskorolka, rolki itp.
c. niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska,
d. wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe,
e. palenia tytoniu i spożywania alkoholu,
f. zaśmiecania,
g. przeszkadzania w zajęciach lub grze,
h. zakłócania porządku i używania słów wulgarnych,
i. wprowadzania zwierząt,
j. korzystania z boisk bez zgody instruktora sportu,
k. przebywania i korzystania z obiektów poza godzinami otwarcia.

10. Osoby korzystające z obiektu mogą korzystać z pomieszczeń szatni w porozumieniu z instruktorem.

11. Za zniszczenia powstałe w czasie korzystania z boisk odpowiedzialność materialną ponoszą osoby korzystające.

12. Wyposażenie i sprzęt sportowy znajdujący się na obiekcie należy użytkować zgodnie z przeznaczeniem.

13. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych o korzystaniu z boisk decyduje instruktor sportu.

14. Dopuszcza się możliwość rezerwacji korzystania z boiska u instruktora sportu, który ustala harmonogram imprez oraz rozkład treningów i rozgrywek przeprowadzanych na terenie obiektów sportowych.

15. Uwagi dotyczące funkcjonowania obiektów sportowych można zgłaszać do administratora.

Kontakt w sprawie funkcjonowania boiska „Orlik” w Margoninie, zgłaszanie uwag, sugestii i spostrzeżeń

Zespół Szkół w Margoninie, tel. 67 28 46 046
e-mail:
sekretariat@sp.margonin.edu.pl

Za wszelkie uwagi, sugestie i spostrzeżenia dziękujemy. Są one dla nas cenne, mobilizują do jeszcze bardziej wytężonej pracy, aby lepiej realizować Państwa oczekiwania oraz przyczyniają się do usprawnienia pracy obiektu.

Skip to content