Uprzejmie informujemy, że na stronie www.margonin.pl w zakładce/aktualności  znajduje się odnośnik do ankiety, dotyczącej potrzeb gminy Margonin- uruchomienie połączeń komunikacji […]
UWAGA !!! UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE W ZWIĄZKU ZE ZŁYMI WARUNKAMI ATMOSFERYCZNYMI ZJEŻDŻALNIE WODNE W DNIU 23.08.2021 r. BĘDĄ NIECZYNNE. ZA […]
Godziny otwarcia kompleksu zjeżdżalni wodnych w Margoninie 2021 Poniedziałek – Niedziela 10:00 – 18:00* Sesja przedpołudniowa 10:00-13:55 Przerwa techniczna 13:55-14:05 […]

Boiska o nawierzchni z trawy naturalnej w Margoninie (ul. Targowa) – niepełnowymiarowe, oddane do użytku w 2012 roku. Na terenie Gminy Margonin znajdują się ponadto boiska o nawierzchni z trawy naturalnej w następujących miejscowościach:

  • boisko w Próchnowie – niepełnowymiarowe, oddane do użytku w 1994 roku,
  • boisko w Lipinach – niepełnowymiarowe, oddane do użytku w 1994 roku,
  • boisko w Adolofowie – niepełnowymiarowe, oddane do użytku w 1994 roku,
  • boisko w Lipińcu – niepełnowymiarowe, oddane do użytku w 1994 roku,
  • boisko w Zbyszewicach – niepełnowymiarowe, oddane do użytku w 1994 roku,
  • boisko w Kowalewie – niepełnowymiarowe, oddane do użytku w 1994 roku,
  • boisko w Radwankach – niepełnowymiarowe, oddane do użytku w 1994 roku.

Regulamin korzystania z boiska przy ul. Targowej

1. Boisko przeznaczone jest do gry w piłkę nożną dla dzieci i młodzieży społeczności lokalnej do 16 roku życia włącznie.

2. Boisko czynne jest w następujących terminach, ustalonych na pory roku:

PONIEDZIAŁEK – NIECZYNNE (KONSERWACJA MURAWY)
WTOREK – NIECZYNNE
(KONSERWACJA MURAWY)
ŚRODA 14-20
CZWARTEK 14-20
PIĄTEK 14-20
SOBOTA 10-20
NIEDZIELA 10-20

PONIEDZIAŁEK – NIECZYNNE (KONSERWACJA MURAWY)
WTOREK – NIECZYNNE
(KONSERWACJA MURAWY)
ŚRODA 10-20
CZWARTEK 10-20
PIĄTEK 10-20
SOBOTA 10-20
NIEDZIELA 10-20

PONIEDZIAŁEK – NIECZYNNE (KONSERWACJA MURAWY)
WTOREK – NIECZYNNE
(KONSERWACJA MURAWY)
ŚRODA 14-18
CZWARTEK 14-18
PIĄTEK 14-18
SOBOTA 10-18
NIEDZIELA 10-18

W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych o zamknięciu obiektu decyduje animator.

3. Administratorem obiektu jest Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Margoninie.

4. Korzystanie z boiska piłkarskiego jest bezpłatne.

5. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boisk zgodnie z ich przeznaczeniem zabrania się:
a) korzystania z boisk bez zgody animatora,
b) używania butów piłkarskich na wysokich i metalowych korkach oraz kolców,
c) wprowadzania i używania sprzętu innego niż zgodnego z przeznaczeniem boisk np. rower, motorower, deskorolka, rolki itp.
d) niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska,
e) wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe,
f) palenia tytoniu, spożywania alkoholu,
g) zaśmiecania, wnoszenia opakowań szklanych i metalowych,
h) przeszkadzania w zajęciach lub grze,
i) zakłócania porządku i używania słów wulgarnych,
j) wprowadzania zwierząt.

6. Rozstrzygnięcia dotyczące korzystania podejmuje animator obiektu, który w zależności od sytuacji może:
– nakazać zmianę obuwia sportowego i stroju,
– nakazać opuszczenie terenu boiska,
– wezwać Straż Miejską lub Policję.

7. Zarządca obiektu nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie korzystania z obiektu oraz za mienie pozostawione na obiekcie. Użytkownicy korzystają z boisk na własną odpowiedzialność i odpowiadają materialnie za wyrządzone szkody.

8. Korzystający z obiektu są zobowiązani do przestrzegania regulaminu, a w szczególności do uwag animatora.

Kontakt w sprawie funkcjonowania boisk trawiastych, zgłaszanie uwag, sugestii i spostrzeżeń

Sylwia Mirecka, tel. 67 35 41 341
e-mail: sport@margoninsport.pl

Za wszelkie uwagi, sugestie i spostrzeżenia dziękujemy. Są one dla nas cenne, mobilizują do jeszcze bardziej wytężonej pracy, aby lepiej realizować Państwa oczekiwania oraz przyczyniają się do usprawnienia pracy obiektu.

Skip to content